Staatsbosbeheer

Ronde om Texel en Staatsbosbeheer

Er is een langdurige relatie tussen Staatsbosbeheer en de Ronde om Texel. Misschien niet vanzelfsprekend voor een activiteit op zee, ook al is een deel van die zee voormalig duingebied van Staatsbosbeheer. Om de Ronde mogelijk te maken staat Staatsbosbeheer het parkeerterrein en de weg naar Paal 17 beschikbaar. Ook begeleid Staatsbosbeheer de activiteiten van de Ronde op De Hors. In dit beschermd natuurmonument zijn wij in natuurbeheerder voor Defensie. Bescherming van strandbroeders zoals dwergsterns en bontbekplevier vraagt een goede afstemming met de Ronde activiteiten.

Het hele jaar zijn de boswachter van Staatsbosbeheer druk met het beheren van Texelse natuur, vooral in de duinen. Het behoud van de vele bijzondere planten en dieren die hier leven combineren met veel mogelijkheden voor mensen om hier wandelend en fietsend van te genieten is een leuke uitdaging. Door slimme indeling van het gebied, goede informatie en als het nodig is mensen op hun gedrag aanspreken lukt dit goed. Wel is het steeds vaker nodig om mensen zo te begeleiden dat ze anderen niet bij hun manier van natuur beleven storen. Actuele informatie over onze gebieden is te vinden op ons weblog www.staatsbosbeheertexel.wordpress.comof via twitter @boswachtererik. Intensief kennis maken met de natuur kan met begeleiding door een boswachter tijdens een excursie buiten de wandelpaden in de duinen, boeken kan via www.ecomare.nl. Geniet van de Texelse natuur, met respect voor de natuur en anderen kan dit tot in lengte van jaren.

 

Boswachter Erik van der Spek