Organisatie

Stichting Ronde om Texel

De organisatie van de Ronde om Texel is in handen van het bestuur van de Stichting Ronde om Texel.

Voorzitter Jan Schouwstra Jan Schouwstra
Penningmeester Mariet de Graaff
Secretaris Netty Driehuis  
Veiligheid Robert Lelieveld Robert Lelieveld
Wedstrijd Menno Vercouteren  Menno Vercouteren
Logistiek  
Media Gerhard Smit  


Daarnaast wordt het bestuur ondersteund in de taken/disciplines door de volgende coördinatoren:

Transport Rick Plaatsman
Inschrijving  Daphne de Ridder  
Secretariaat/
Vergunningen
Netty Driehuis
Veiligheid Jan Schouwstra Jan Schouwstra
EHBO Siebe Huitema
 Media  Coby Daalder  
Veiligheid  Richard vd Peet
Veiligheid
 Wedstrijd  Marcol de Klerk  
Wedstrijd Tom Romijn Tom Romijn
Website Vacant

Het bestuur is te bereiken via het secretariaat@roundtexel.com of via 0222-327079

Voor zaken aangaande woordvoering en voorlichting kunt u zich wenden tot info@roundtexel.com

ALGEMENE INFORMATIE

Ronde om Texel
Postbus 182
1790 AD DEN BURG
T. 0222-327079
E. info@roundtexel.com